Hjemmesiden bruger cookies
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan give dig den bedste oplevelse. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om hvad vi bruger Cookies til her
Tid indtil næste afsending
Indtast din søgning
 

Nyheder

På denne side kan du finde informaton om nyheder og specielle applikationer som Ambrogio er specielt anvendelig til.

Find herunder oplysninger om:

Ambrogio på højspændingsstationer

Ambrogio er nu testet på højspændingsstationer, og den kører perfekt - selv direkte under de strømførende ledninger. Det vil sige at vi nu kan tilbyde at løse opgaven med at vedligeholde græs under disse vanskelige forhold. Det give en stor fordel da ukrudt, unge træer og andre hurtigt voksende planter, ikke længere får lov at overskride sikkerheds afstandende. En mere detaljeret rapport er under udarbejdelse, og vil snart kunne fremsendes.

Amigo - mobil sikkerhedsafgrænsning

Er du bange for at din hund bliver klippet, madrassen plukket eller fodboldmålet ødelagt?


AMIGO ER SVARET

Dette lille plastik vedhæng kan sættes i hundens halsbånd - eller i madrassen - eller på fodboldmålet. Så stopper robotten klippermoteren i en afstand på ca 0,5 meter til 2 meter, og starter den først når afstanden stiger igen. Det genialt til alle de genstande, der skal være på græsset, og som bliver flyttet rundt. Mulighederne er mange.

Amigo
Amigo
Amigo
Køb her

Passer til følgende robotter af alle varianter (pr. 6/3-2019)

 • L15
 • L35
 • L250
 • L350
 • L400
 • L4.0 Nextline

Mere informaton kommer

Opladning med solceller

Solenergi er ikke kun en grøn gimmick med negativ økonomi. I nogle tilfælde kan robottens placering nemlig kræve, at en 230v installation bliver både dyr og besværlig - eller direkte umulig.

Skal der trækkes et elkabel på tværes af veje, eller hen over områder som golfbaner eller idrætsanlæg, løber prisen hurtigt op i flere tusinde kroner pr meter. Det kan i de tilfælde derfor give god mening, at lade robotten være drevet direkte af solens stråler. Det er jo også så heldigt, at solen skinner mest, netop når behovet for energi er størst.

Når man skal dimensionere solcelleanlægget, er der flere parametre der skal tages med i betragtning.

Kan robotten sættes til at køre om natten?

I de fleste tilfælde er det muligt at lade robotten arbejde om natten, og lade op igen om dagen. På den måde kan den opsamlede energi lades direkte ned i robotten. Behovet for et buffer batteri til energi opsamling, vil derfor være mindre og anlægget dermed billigere. Skal robotten køre i gråvejr og regn? Det kan den godt, men hvis den begrænses til kun at køre, når det er solskin, vil det også gøre solenergi anlægget billigere. Skal det opsamles energi til gråvejrsdage, skal bufferbatteriet og antallet af solceller nemlig øges i kapacitet. Det er altså vigtigt at anlæggets størrelse, robottens kapacitet samt køreplan tilpasses det specifikke område for at virke optimalt.

Vi bruger kun komponenter fra anerkendte leverandører som Mastervolt.

Konceptdiagram

Anlæggets hovedbestanddele er • Solcellerne. Antallet afhænger af de før nævnte faktorer og så deres placering. Vi bruger en type, der er fleksibel og selvklæbende. De kan derfor følge en flade, der ikke er helt plan. Fælles er dog at de helst placeres i en hældning på 45 grader - vendt mod syd. Afviges fra denne placering, kan der evt. kompenseres ved at tilføje lidt ekstra paneler.
 • Stativ til solcellerne. Dette konstrueres efter forholdende da cellerne i mange tilfælde kan placeres på et tag eller lign.
 • Bufferbatteriet. Her kan vælges flere forskellige typer. Vi vil anbefale et af lithium Ion, og størrelsen vil afhænge af flere forhold. Skal robotten kunne lade om natten? – skal robotten kunne lade i gråvejr? Vi vil derfor dimensionere batteriet individuelt, efter de specifikke krav til anlægget.
 • Laderne. Der vil indgå 2 ladere/ strømforsyninger. Standard vil den ene levere en lille strøm fra bufferbatteriet, for at holde guideledning aktiv under alle forhold. Den anden vil være hovedladeren, som leverer opladningen direkte fra solcellerne.
 • Evt. en boks eller et skab til montage af ladere mv. Denne dimensioneres til hvert anlæg, da kravene til størrelse og indvendig/ udvendig placering vil være meget forskellige.

Vi tilbyder at besigtige brugsstedet, dimensionere anlægget, samt afgive fast tilbud for et mindre beløb, som efterfølgende krediteres hvis anlægget leveres.

Vi er dog altid parat til at give et gratis overslag på et sådant anlæg, kun baseret på de oplysninger som bliver stillet os til rådighed via mail eller telefon.

Mågesikring

Måger er i stigende grad en plage rundt om i bymiljøet. Problemet er størst, hvor der er gode steder for mågerne at opholde sig. Det vil sige flade tage og andre højtliggende områder. Har kan de rigtigt holde ”fest” med meget larm og svineri til følge.

Der findes en række muligheder for at forstyrre eller fjerne mågerne, men fælles for de fleste er at effekten er midlertidig og handlingen skal gentages.

Forsøg med at bruge robotplæneklippere på flade tage er faldet godt ud da de kører i tilfældige mønstre og på forskellige tider. Mågerne vil derfor blive utrygge og forlade området. Nye måger vil så heller ikke slå sig ned. Effekten kan øges ved at montere forskellige typer skræmme indretninger på robotten. F. eks rovfugle, glimtende holografi strimler eller lign. En ulvemodel er et sjovt indslag, men effekten er faktisk begrænset i forhold til en rovfugl eller strimler.

Problemet med at køre på flade tage er de signal forstyrrelser som de bærende stålkonstruktioner i disse typer tage skaber. Ambrogio er testet og fundet i stand til at køre hvor flere af vores konkurrenter må opgive.

Billeder fundet på wwww.duebekaemperen.dk

Test af Ambrogio sammen med Tunstall demenssikring

Stort set alle robotplæneklippere fungerer ved, at et afgrænsningskabel nedgraves omkring det område der ønskes klippet. En demenssikring fungerer på samme vis, ved at et kabel nedgraves, og når så den demente person passerer kablet, afgives en alarm til plejepersonalet.

Disse to systemer har meget let ved at forstyrre hinanden, og der er adskillige fabrikater af robotplæneklippere, der ikke kan arbejde sammen med disse demenssikringer.

Det kan være vanskeligt – ud fra datablade og specs – at afgøre om systemerne er kompatible, da systemernes signaler er komplekse og deres indbyrdes indflydelse svær at forudse.

Vi har derfor foretaget en række tests, som med stor sandsynlighed påviser at Tunstalls system fungerer fejlfrit sammen med robotplæneklippere fra Ambrogio.

Der er foretaget 2 typer test. Test 1 foregik on-site på en ældre robot installation fra et andet fabrikat. Dette fabrikat og andre havde opgivet fungere på installationen efter opsætning af demenssikring. Test 2 blev foretaget på vores egen testbane hvor et demenssikringssystem blev installeret.

Robotten blev sat i drift og observeret i 30 minutter. Placeringen af demenssikringens tråden i jorden blev kontrolleret, og robotten sendt direkte over adskillige gange. Signalstyrken blev også kontrolleret i robottens service menu, og der var ingen tegn på at den opfanger signalet fra demenssikringen.


Herefter blev forsøget gentaget på en anden adresse hvor der også er installeret en demenssikring.

Her er der ført en demenssikring tværs gennem et græsareal på ca 15x45 meter. Vi lagde tråden rundt om de ca 700m2, og satte robotten i gang. Resultatet var det samme – der var ingen tegn på forstyrrelser af robottens drift.

Forsøg foretaget på vores testbane. Flg modeller indgik: L4.0 L250 Elite og L15.

Der modtages forståeligt signal på alle 8 kanaler. Eneste crossover påvirkning der ses, er en let forøgelse af signalstyrken når demenssikringen tændes.

Resultat: Robotten kører helt normalt hen over cirklen. Eneste kommentar er at der er en tendens til at robotten meget kortvarigt nedsætter farten når ringen om demenssikringen forlades. (Max 40cm) Hvis funktionen ”Langsom kørsel ved kantledning” kobles ud, kører den helt normalt.

En løkke fra demenssikring udlagt på tværs af robottens kantledning. Demenssikringsgiver anbragt 10 cm fra kantledning for maksimal påvirkning.

Fænomenet er også tilstede når demenssikringen er slukket, og må skyldes at ringen ”fanger” lidt kantledningssignal og transmittere det videre. Det er dog ikke noget der påvirker funktionaliteten, og det kan justeres væk.

Konklusion

Det kan være svært ud fra de tilgængelige oplysninger at få en teoretisk baggrund for de 2 systemers sameksistens. De praktiske forsøg har det dog vist sig, at der ikke er interferens eller forstyrrelser de 2 systemer imellem.

Vi kan derfor anbefale brugen af Ambrogio Robotplæneklippere sammen med Tunstall demenssikring.